16 фебруар 2018

ŽIVANA - PJESMA O MOMIRU - 1. deo

Vladimir Nazor


IV.
*ЖИВА* Игорь Ожиганов

PJESMA O MOMIRU - prvi deo

Nadjoše ga jutrom u vile u trščaku Jahorike,
Na blazini od žabljakâ; pa u jeku ženske vike
Promatrale cure diete. Čudile se živom oku
Na vratu mu žila kuca; u pupku mu biser gori.
Klicale su: To siroče rod je možda ove rieke,
Sin Rusaljkin, plod od mesa rajske lipe, navske smreke,
Pa je juče kroz oblàčuć iz naručja palo Zori.

Gle ga! Zubić već mu raste; nožice bi prohodale! –
I djevojke, razdragane, ljubiti mu lice stale.
Tepale mu, pjevale mu, pa se digle u visine,
U prvome praskozorju, preko plavetne vedrine,
Noseć onu prvu klicu živa mesa na rukama.
A čedo je gugutalo i mahalo ručicama.
-          Dafna, momčić igre hoće: skini zviezdu sa zrenika!
-          Smilja, mladjak amo vuci: hoćečedo da se šîka.

I veseo smieh vilinji jeknu tada nebesima;
Zveči, ko da bisera se pregršt prosu skalinima
Od mramora, niz vedrinu. Letjele su k visu vile
Gdje jutarnje već se zviezde u cik dana ugasile,
Dok na putu Zoru srele: Evo, Zora, sitna crva.
Seka Dafna pokraj rieke naišla je na njeg prva.
Je li da je kao ruža? – A Zora je pred njim stala
I ono je malo lice svojim sjajem obasjala.

Znam ga – reče. To je Momir. Ded ga, vile, posinite,
Pitajte ga medovinom dok mladića ugojite.
Nema boga od njeg ljepšeg. Al ga krijte usred trave
I Dafini izmedj granja. Neka hvoje mirisave
Sakriju ga božjem oku. Zgriešila je opet Živa.
Svantevid će uskipjeti biesom srca osvetljiva. –
Tako kaza curam Zora, te se preko neba vine,
A jato se vilà digne do medjaša Rajevine.

U luzima donjeg Raja, ni na Zemlji ni u Navu,
Nahoče je ono raslo. Iz visina, kroz sjen plavu,
Točila se rieka svietla; zelenio vrh se gorâ;
Lutao je vonj cvjetóvâ na krilima od lahora.
Sve se ondje veselilo onoj klici od junaka
Što vonjala ko bosiok. Jačala se desna jaka;
U sjenama trepavicâ gorjelo mu crno oko.
Bacao se strelicama nadaleko, navisoko.

I dok Črt na zemlji vlado, skrit u kutu Rajevine,
Pijuć vodu koja teče s vrela vječnih, Živin sine
Uzvio se kao jablan. On je bio jak i lijep:
Tijelo mu ko Dafina, a lice mu kao cvijet.
Ne lati se Momir koplja, opasao nije mača;
Reče: Luk i konjče! Ljubav, moć od sviju sila jača! –
Pa napuni tul, uzjaše konja, u kraj donji krenu
Gdje trak zadnji rajevinski u adsku se gubi sjenu.

Na Stupnicu vodu sidje gdje je medja dvaju svieta.
Mutna li je i sumorna! Još ja mrzlim lancem speta;
Al Morane tu sad nema! Stoji briegu iznad ruba
Vila Vesna, momku veli: Jedva sam te dočekala.
Gle! Pram mi se već zelèni; ruka mi je procvjetala,
A vrat mi se već nadimlje kao grlo u goluba.
Čekam; zebem. Uviek tanje na meni je ruho ovo
Što hiljadu oči ima ko i krilo leptirovo.

Traži. Nadji. – A Momir se nasmjehnuo. S konja sîdje.
Proletio trzaj vodom kada momak do nje pridje.
On ugazi. I njegova netom peta rieku takne,
Val zašumi, zaiskri se i, pjeneć se, dalje makne.
Roni Momir. I dva ključa on iznosi. – Vesna! kliče.
Drži, hitaj i otvaraj! Neka klija! Neka niče! –
I dok vila uz brieg letnu, na bijelca momak skoči
I tjera ga da provali plot posljednje zimske noći.

Stignu zemlji na istoku u osvitu nova dana.
Jak i lijep, sipljuć cvieće po gorama i poljima:
Gle, težače i mornaru! Granula je zora rana
Medju rujnim oblacima.
Ja vam nosim dar najljepši: zlatne ključe premaljeća.
Črtova će sila pasti: šuti rog mu, trube ratne.
Ja donosim zemnicima kroz godine i stoljeća
Čudo jedno: ključe zlatne.

Sa nebesa plam silazi da vas grije. Već se jate
Sni i čežnje. Velje blago ja sam digo iz korita
Hladne rieke. Luk mi blista; a gle sjaja i nakita
Na mom konju! Cviećem cvate
Brieg, a more resinama. – Našao sam zlatne ključe
U koritu gdje Morana bacila ih. Vesna vila
Zelene je njima dvore preko noći otvorila.
Mir je. Val već tiše huče.

Blagoslovit dobar bog će muku vašu. Blagoslovit
Motiku vam i plug, da se usjev ljetni zalelijâ.
Orana se grȕda dim, i pod kamom klica klija.
Čuvati i blagoslovit
Muku vašu božanstvo će, bilja sviet i zvierî puke;
Natapat će rieka polje; rominjat će s neba kiše.
Gledat ćete gdje se ptice u šumarku vašem kupe,
I plod zori, cvijet diše.

Čujte! Trka po gajima. Vuk vučicu, srnjak srnu,
A lisicu lisjak goni.
Znate l’čemu glog se bielim, drienak žutim sad ogrnu
Plaštom?Čemu na djurdjícu ko prapòrčić cvietak zvoni?
Mladost! Radost! Zrije pelud na granama četinarâ,
Pa će jednom prosuti se po luzima. Maha dajte
Životu vam! Pogažena već je guja ona stara.
Ljudi, dodj’te i gledajte! –

Tako klico! – A Zora je na istočnog neba skutu
Treperila. Rudjela je oblačiće na svom putu,
Gledeć’ kako momak luta od dubrave do dubrave,
Pa se kao diete valja po sagima nove trave,
Pa se takmi s pastirima preskačući plot i jarke,
S lože zeca k paši tjera, u pećini méda budi,
Ptice mami iz daleka u vrtlove i šumarke,
U sviralu sada svira, s gudačima sada gudi.

Lutao je licem zemlje s jagorčikom u vlasima,
S kukuriekom o prsluku, sa torbicom o ramenu.
Darivao cviećem cure na putima, u selima,
A posmiehom oka svoga usrećivo svaku ženu.
Po poljani, uz rijeke, niz strminem brda, klance
Išao ko zviezda nebom. Vodili mu momci vrance;
Nosile su djeve hranu; praznili se vrči puni,
Nek se momak pojunači, nek se junak pojoguni.

Skitao se. Zelen granu ponie Baltika na hridi
Sa kojih se na dnu mora grad utopljen i sad vidi;
Otvaro je put od trave, gorom, ispod ledenjaka,
Gledeć kako za njim ide puk jelenâ i srnjakâ,
A na žalu južnog mora, gdje je čempres na dnu drȁge
I sunčane zrake pletu na vodam amodre sage,
Galebove nadvikivo i penjo se na jarbole
Da im na vrh smilje djene il cvijètak od vȉjole.

Vodile ga majke k zipci: Ded, Momire, pogladi ga!
Neka cvate krin i ruža na obrazu moga čeda,
Nek mu usta cvijet budu na kom stoji kaplja meda.
Rukama ga svojim digni! Rieč mu reci! Poljubi ga! –
On je svietom tumarao
Vjesnik sreće premaljetne. I puk bi ga dočekao
Sa gajdama i sviralom. Igralo se hitro kolo,
Sipalo se pred njim cvieće putevima naokolo.

A Črt vidje Momirovo slavlje svoga sa bedema.
Gnjevom planu i pozove srdu Buru: Zar već driema
Sila naša, il je opet tvrda zemlja umekšala?
Tko se ono njome skita? Ded zamahni svojim krilom
Ko u dane kd si ono krš lomila i valjala
Do Golèča. Gle, tamo se nešto pokri zelenilom.
U oči me bode. Ustaj. Napuni se našom studi.
Da si začas umrtvila sve što onaj momak budi. –

Džuma Bura huknu, nagnu. Stoji šum i krilâ lupa.
Travu bije, grane lomi, prži svako lišće mlado.
I staru zidu klice hoće noktima da čupa.
Ladju k luci natrag tjera, u torove goni stado.
Hara iduć za mladićem. – Al se Momir opet vraća;
Budi, mekša i zelènî. Neka lista čak i drača,
Kuda njemu noga prodje! Dahom grije, pjesmom tješi.
I prstima procvjetalim zimske čvore hitro drieši.

I on, dok mu kosu žúti prah s vrbovih cvjetnih gronja,
Na bijèlca skačuć kliče: Nema Stojan takva konja!
I napinje strielu zlatnu: Nema Stojan takva luka!
Ja ću, dok se njemu spava, da ubijem zimskog vuka.
Osvojit ću sve vrhunce u planini! Lovci, gdje ste? –
Kliče. A svud iza njega seoske se praše ceste.
Lovci hite. Nestaje ih u lug s kog sve tiše glàsâ
U jutro se premaljetno ruga zvuk i lavež pásâ.Nastaviće se...