08 октобар 2018

ŽIVANA - PJESMA O BORBI - 2.deo

Vladimir Nazor


V.

*ЖИВА* Игорь Ожиганов

PJESMA O BORBI - 2.deo
Tako je klicao Stojan, dok Nevid je išao poljem
Kao kroz useve vihor. – Al Jarilo mamuzom bocnu
Konja krilata, uvis vinu se; štit svoj držeći
Visoko, pròzbori: Sunce ti sjajno, moj rodjeni brate!
Užari tu mjedenu ploču, dok ona mi ne sine kao
Uštap u ponoći vedroj! Svjetlosti! Sjaja!
Bez njih života nam nema. Na štitu ću ponieti svomu
Pobjedu i spas. O sunce, moj brate, trakove svoje
Daj mi i plamene šibe što njima u podnevo ljetno
Rastapaš kremen u gori, i sokove ispijaš hrastu,
I sušiš močvare blatne, i žariš hridine sure. –
Reče: a sunce udre o štitac svim zrakama svojim.
Ugrije mjedenu ploču dok zasja kao zvijèzda.
Spusti Jarilo tad se u krȅševo. Sijao štit mu
Golem, sjajan ko uštap na rubu istočnih gora.
Magla se razbjegnu; sve se posrèbrilo i sve pozlátilo.
Od te svjetlosti Biesi teturati stadoše, sliepi.
Rajnici tjerali konje i mahali ognjenim mačem
Gazeć dušmane koji bez vida, i umorni, prašni,
Nemoćnome u gnjevu uz Gòleč su bježali drhćuć
Koljenima što u njim ko led se rastapala snaga.
Nevid udari šakom o vrata. Zaškrinuo stožer.
Ona se otvore. Kao što ljeti, sa kišom plahom,
Nȁbujâlî potok, što niz dol se valja i tutnji,
U se ponorsko prima ždrijèlo: tako proguta
Črtove čete golečka vrata, lupnuvši gromko
Za bjeguncima. – Svietli vojnici su gledali kako
Ona se kapija pred njim zatvorila. Oblaci kule
Oviše; zȁurla vjetar; a kamen i santa
S visa na njih se prosu.

Stojan četu povede na obližnju strmen. – Strijèlâ
Rojevi, nalik na zrake sunčane, poletješe u grad
Pa ga rasvietliše svega. Ugleda Stojane kule,
Granit, od gvoždja zide, od leda temelj,
Od mjedi roge i kuke. Iz močvarna jezera Biesi
Vadili mulj, a iz greda od krȅmena kidali hride;
Rušili pećini vrata, da iz nje mrak crnji izvuku.
Parah je mahao krilma i piesak je vitlao, a div
Balačko čupao hrašće iz koriena, kido ga, baco
Dolje, niz bedeme strme. – Zaludu je kušao Davor
Srušiti gradom vrata, otvoriti prolaz.
Napinjo bog se je snažni gologlav i crven u licu.
Hukaše; lȅpršâle  mu vlasi, i oči mu sjale.
Sva je Perúnova ljutnja, kad gromovi noću tutnje,
Bila u njegovu glasu, svi usklici ljudski, kad borba
Usplamti izmedj dušmánâ, a čelom mu orala srdžba
Brazde duboke, svijȅtle ko munje  u noćnome nebu;
Lupalo Rajnicim srce ko greda u njegovoj ruci
O tvrda Črtova vrata.
Muklo od udarca svakog tutnjila kula;
Drmo se Goleč; a klancem i spiljama okolo grada
Odjekivala jeka. – Smradan se dizao zadah
S golečkih kaljuža; opet studena se širila magla;
Uzvik Črtov se jače ozivao gradom i râvni.
            Onda Stojane reče drugarima: Večer se bliža.
Nama će donieti hlad, a mlitavost konjima našim.
Ona će pròmetnuti mulj u led, sjenu u tamu.
Zar ćemo Davora pustit da s onom od gvoždja gredom
Prvi u tvrdjavu udje?
Čemu nam krilati konji? Nek rznu! Nek uvis se vinu!
Živana! Živana!...Za mnom! –
            Tako je vodio Stojan drugáre. Nasip prelètje,
Jarak, i zid, i kulu; a konji iz nozdara prospu
Rojeve varnicâ; potok topline se razli Golèčom.
Led se bjesovima pod nȍgama rastopi: probi
Voda pod zidinom grada, i temelj joj čitav umèkšâ.
Dvori se nagnuše; negdje, na zapadu, bedem se sruši.
Davor i Jarilo udju s gredúrinom koja se sada
Prometnu u stup što plamsa, i svietli, i grije toplinom
Topeć golečke dvore. – Zadrhtao Nevid u onom
Svietlu, u onome žaru: Otvorite pećine hladne!
Otvorite utrobu svoju i haknite iz svih dubina!
Spásenja nojca nam nosi. Parahu, Balačko, Alo,
Drž’te se, sunce dok zadje! S prvim će tminama skoro
Nestati Vidovi sini ko varave sjene. –
Zalud viko sve ljuće. Pod njime treso se Goleč,
Rušio grad se, gorjele kule, s bedema baco
Bjesove Rajnik. U boku opaljen ognjenim mačem
Bježo Balačko; Vuko previjô se zubima grizuć
Perce strijèli sunčanoj što Jarilov luk mu duboko
U gut usadio; Parah po garistu vukao krila
Što ih opalila vatra; bies Ala, u zmajevu liku,
Rio gubicom zemlju, u ponorske špilje
Da sidje, da nadje hlada.

Nevid u dvornicu udje tajnènu gdje Živanu krio.
Boginjo – prozbori – Vid nas nadvladao iznova. Strpi.
Kratko njegovo bit će bogòvanje. Opet će Črtov
Ustati rod i zȅmlju osvojiti, graditi kule
Na vrhuncu planine.
Nama je sada otići na sjeverne gore, u bielo
Carstvo gdje takmacu ne znam ni traga. Boginjo, dodji! –
Ali, u modrom je oku Praròdilje gorio plamen;
Ali, grudi se njene talàsaju zreo ko usjev
O podne, pod udarom vjetra. I ona prozbori: Črte,
U toj tamnici, tvojih do nogu sam ležala dugo.
Ćutim u žilama svojim toplinu, u srcu čežnju.
Željna sam cvieća, djece i dragosti, svietla i žara;
Hladne grudi su tvoje, i mrko tebi je čelo.
Pusti me slobodnu! Braće zov čula sam, glasove njine,
Ona su doniela meni ko trava zeleni pojas
I prvo proljetno cvieće. Dugo sam čamila, dugo
Služila tvomu gospodstvu; a, liep mi je svanuo danak. –
            Reče; al Črtova ruka poségnula za struk je njezin.
Nevid je dignu, ponese na zidinu, gotov da s njome
K sjeveru pobegne. Vrisnu tad boginja. Stojan dolètje.
I on šibati stane dušmána svog drevnoga bičem
Od sunčevih zraka spletenim. No Črt je pred njime
Stajo ko hrastovo deblo o koje se sjekire lome,
Munje ga utaman biju. Hukao muklo
Dahom prašinu dižuć, i pružao gvozdene ruke
Prieteći mladome bogu.
Onda Jarilo k bratu pristupivši: Stojane, reče,
Gdje ti je sulica kojom Svantèvid te nagradi, kada,
Ispred navskih vrata, div-Balačka, Črtova sina,
Strmoglavio si u jazove Udbinske. Njome
Biesa gadjaj; i ôn će zacviljeti biedno, ko pašče. –
Reče. Stojan iz tula izvuče strahotnu strielu.
Teška biaše kao red gredâ na karpatskom bilu.
U svom je nosila peru šum Dona i ljutnju orkána
Kozačkih stepa, na vrhu žar sunca svrh južnoga krša.
Napevši božansku snagu, i nabreklom miškom, i s teškom
Mukom, namjesti Stojan strijèlu i konop potegnu.
Pusti tetivu. Ko vihor, odletjevši, strelica zviždnu.
Goleč se čitav ustrésê; a Nevid se s bedema svali.
            Stojan zagrli Živu i prozbori: Rajnici, pjesma
Pobede naše nek ječi visoko! Goleč je pao.
Nestade Črta. Živa na njedrima mojim se smije
Motreći luge i polja po kojim će hodati sretna,
Zemniku dare da dieli i bogove nove da radja.
Kupite, drugovi čete! Sva rosna u kopreni svojoj
Večernja Zora će sada otvoriti nebeska vrata. –

Prvim sutonskim mrakom Črt bježi put sjȅvera. Gleda:
S oblaka, koji još živo na zapadnom nebu blijèšti,
Svjetlost na more pada; visoko Râjnikâ čete
Uz nebo penju se, jašu na ognjenim konjma što lete,
Pa kroz biserna vrata gdje dugine boje trepere
Ulaze u rajske dvore.
Pred njim, mrak i tišina. Daleko vjetrovi huče;
Crne se od leda polja. - Zvijȅzda sjeverna sija
Kao fenjer u magli na moru; a Bijes pod njome
Stoji; misli več sada o danu, kad opet će moći
Opasan snagom novom i s bjesnilom ljućim i žešćim
Vratiti na jug se topli, da iznova nèbeskoj djeci
Otima boginju Živu.

07 октобар 2018

ŽIVANA - PJESMA O BORBI - 1.deo


Vladimir Nazor


V.

PJESMA O BORBI - 1.deoS ruba golečkog zida posmatrao Črt gdje se spušta
*ЖИВА* Игорь Ожиганов
U južne krajeve zemlje Svantèvidov porod.
Seljani s kukom i s plugom iz obora izlaze; mornar
U more tiska ladju i čamac, lovac u gori
Psima i strelama lovi.
Gledo i zborio Nevid: K vrhuncu na kome tu sjedim
Suvida sinovi nikad usudit se ne će.
Strah na lice im pada, kad s ove tvrdjave sjena
Do njih se protegne. Vidim
Kako na zemlju našu koráčiti ne smije Stojan
Ni Momir, kopile ludo. –
            Mrk je šutio Nevid na zidu u kolu sjedéći
Jadâ, Divovâ, Džumâ i motrio kako na jugu
S nèbeskog svoda silazi potok
Svjetlosti na zemlju. Gledo, dok ugledo nije
Paraha koji k tvrdjavi hita.
Jurio prašinu dižuć u trku, nalik na konja
Kada, raskinuv uzdu, poljetnim cestama kasa.
Hitao hučeć u klancu i lomeć u gaju
Grane i debla; a kada pod zidinu bane:
Črte – zaviknu – dolje u kraju za riekom
Čete dignuo Stojan. Konjice jašu,
Mačeve pašu, šljemove nose
Koji ko zviezde sjaju; a Navu je vrata
Zora otvorila. Nove silaze na zemlju čete.
Kupe se; bodri ih Stojan da obore ovo
Zdanje; sjeća ih dana kad gledahu pad i rasulo
Udbine, Ledjana, kule Nebojše, onda kad našu
Satrše silu pomoću munjâ boga Perúna.
Gord i uznosit Stojan na Labudu jaše, i vitla
Mačem, i zvekeće tulcem, i viče: Našijeh konja
Krila su jaka ko krila u orla, a koplje nam može
Taknuti i dna morskog.
Črte, oni će skoro u krajeve banuti ove.
Idu; a vojsku vode bog, Stojan, Jarilo, Davor. –
Parahu, odvrati Črt mu, od čȁsa kad Živana-Zemlja
Omili Suvidu, ljuta medjù nama vodi se borba.
Svake godine na me taj silnik sinove šalje.
No je srdžba mu jadna, i jalova muka mu pusta.
Kule gradim sve tvrdje; a, oboren, opet se dižem
Jači no ikada. Alo, Mrakoču, Balačko, Vuko,
Sidj’mo u súsret tim bliedim mekúšcima, tima
Borcima kojima ležaj pod Dafinom stablom
Oslabi udove liene. –
Tako je zborio Črt; a gomila planu Bijesóvâ.
Divovi pomole glavu iz pećina, vatrom gdje kuju
Lance i verige. Jadi sa obližnjih gora
Nizdo sidjoše. Zemlja zatùtnji; urlik se dignu.
Uspravan gledo je Nevid put južnijeh strana i stajo
Nalik na hridinu morsku sred olujnih pjena.
I ču se topot, i gore zadrhtaše, i ravan sinu
Sjajnih od kaciga, glatkih od štitova, vitih od koplja,
Kao zastave dok su lepršali oblaci iznad
Glava konjika rajskih.

Sjedi pod Dafinom stablom Svantèvid u Navu i gleda
S gromovnikom Perunom i s Dabogom kako na širnoj
Golečkoj ravni dva oblaka jure.
Jedan je sjajan i lagan, a vjetrovi južni ga nose,
Drugi je taman i težak, a vjetar ga sjeverac tjera.
Što prvi svjetlošću zlâtî, to drugi sjenama crni;
Što onaj rastapa, ovaj pretvara u led i u mraz.
Svantevid Dabogu tada rieč káza: Oštar se sukob
Sprema na onoj poljani. Junačke sine
Dade mi božica Vida, poródila Stojana koji
Na Črta prvi se diže u proljetne dane
Da mu tvrdjave ruši; poródila ognjenog biča:
Jarila, koji na gorskim vrhuncima topi
Posljednji snijeg i s Ladom provodi ljubav.
Rodila ona je meni i Davora, trepet Bjesóvâ,
Koji je ljudima vodja u dane kad ratovi od njih
Vukove stvaraju. Borbe htjelo se bozima mladim.
Hoće da očiste pute pred hodanjem tvojim, da satru
Črtovo djelo, da Jade i Bjesove tjeraju s polja
Gdje će Živana opet ovjenčati klasima glavu.
Bit će žestoko. Al Goleč nek ruše bez pomoći naše. –

Stojan ispod Goleča medjutim klicao: Črte
Čemu se opireš, kad je dan svanuo silasku mome?
Čemu si poveo Živu u mračne golečke dvore? –
Njemu odgòvori na to Bjesóvâ roditelj: Lude,
Mladiću, rieči si sada izustio. Davno to bilo,
Prije no majka te rodi,
Kada s ocem sam tvojim mijèsio zemlju i zviezde.
Suvid otvori vrutke Svijètla, ja izvore tame.
Sve što je čvrsto ja dadoh, a ôn je nosio drugo.
Stvorili skupa smo onda vasionu. Svemirski temelj
Mene je dopao, njega zvijèzde na vrhu nebèsâ.
Moje su bezdane mračne, a njegove vedre visine.
Čemu mi otima zemlju: nebèsima ona je bašta
Dolje na najnižem rubu; al ona je i krov što blista
Nad crnim grotlom dubínâ u kojima ja sam gospodar.
Sunčevom žegom i sjajem navaljuje Suvid iz Nava
I vas ovamo šalje. Zaludu muka mu pusta.
Smrznuo dahom sam svojim dva mora na medji zemaljskoj.
I dan će doći kada s visina će utaman teći
Ognjen rieke bujica; studena ko od leda gruda
Uz mene će stajati Živa. –
            Još je zboriti htio; al Stojan Rajnike maknu.
O vojsku udari vojska. I klupko nastade gusto
Kojemu pucaju konci, pa prosiplju svi se, da opet
Naprave nemiran splet, sad prosuti, skupljeni sada
Olujnim prstima nekim.
Skočio bijes je Mrakoč, s rijèke koru je digo,
Na hrid se popeo; hoće da pritisne Rajnike njome.
Trgnu se Jarilo, konja ubode i hitnu se kopljem
Kojemu na vrh je Lada plam djenula sličan jezičku.
Zviznulo koplje je dugo i probilo bijesu kožu;
Mrakoč je kriknuo, plasa o liticu lupnu,
Zveknu, i u sto tvdih komadića na tle se prosu.
Gorjela golečkom džinu sva dlaka po tijelu, brada
I pram mu čupavi, gusti u kome je nosio tamu
Ponoći golečke; i bies škrgutao zubima, i kleo.
Padahu oblaci plamnih strijela na Črtove borce.
Konji, uz bat i rzaj, progonili krda Bjesóvâ.
Jarilo vijao Alu: Kada ćeš jednom izaći
Preda me? Oči su tvoje dvie rupe, dva ponorska zjala.
Ne možeš svietla podnosit današnjeg dana. –
Rajnik je tjerao za njim svog konja, a Bijes nagnu
U šumu, u šiprag udje, u spilje sidje
Gdje su zmijama legla, pa iz tih dubina
Potjera na bojno polje dvie džume: Vlagu i Tminu.
Smrknu se Vidovoj djeci pred očima danak; u mraku
Mahali ludo i sliepo, i tražili kopljem zaludu
Dušmansko tielo. U tami, nalik na ponoćne ptice,
Navale Bjesovi, jačom žestinom; probiše bojne
Redove. Balačko dignu kam velik i Stojanu konja
Pogodi. Za’rza Labud, i skoči, i na zemlju klonu.
- Suvide, ili si danas ugasio sunce nebesko,
Ili si nam poslao nojcu da raširi krila
Na tu ravan i oči nam osliepi pobjedu dajuć
Tvojih sinova krvniku? –