14 октобар 2017

ŽIVANA - PJESMA O BUDJENJU

Vladimir Nazor


III.PJESMA O BUDJENJU
*ЖИВА* Игорь Ожиганов
U zimskoj noći visoko treperili rojevi zviezdâ.
Gledahu s onih visina gdje od sniega odar
Pokrio zemlju.
Dizo se mjesec ko mrtvačka zublja
Stoječ nad šumom, s visa studène bacajuć trake
Pustoši gorâ i ravnî. U svome je hodu
Prostorima nebèskim promatrao zemlju sa koje
Ne diže glas se, lišće ne šúšti, talas ne šúmi.
Sjećao možda se danâ kad s Danicom sekom
Srebrne koprene preo i slušao usklike ljudî,
Žamore vodâ, pljuskanje vala, popievke vilâ
U noći kad crven i golem
Izlazio na vrhu brežuljka i gledao kako
Seljani potiču vatredo pšenična stoga,
Ili šatore penju da ljetna ih ne moči rosa,
Il su na nevjernom valu ladjari okrenuli oči
K medvjedu koji nad stožerom visi.
Noćas je zemlja ko raka.
Ne diže glas se, lišće ne šušti, talas ne šumi:
Samo na uvoru riekeklokotati čuje se voda,
Dok oblàčić, s visoka, prolètjev nebesima, baca
Na one pustoši biele dugàčku nemirnu sjenu
Što se ko avetput juga vlači.
Bijaše noć kad vrata zaškripnuše golečkoj kuli,
I Črt se nizbrdo spusti.
Išao, mračan i šutljiv, u onome mrtvilu gazeć
Kroz lug i goleti; išo otac Bjesóvâ
K južnoj granici kamo hrlio mjesec.
Kročio, u kraj dok dodje vijugava voda gdje teče
U more, pod ledom, šutke.
Stade; k obali sidje; odgrne snijeg i nogom
Stupi na smrznutu rieku.
Reče: Eto, umekša. A Balačko sjedi na zidu
U Golèču; a Parah
Davno bičem ne mahnu, i Mrakoč ne haknu. – Ljutit
Krenu uz tok rijeke. Slušao žamore noćne,
Motrio gajeve, sela, krivùljastih potoka staze.
Sve je oglédao dugo; kušao leda tvdoću.
Uhoda noćna, obalom lutao rijèke; a kada
Mjesec se nagnu kao da želi dignuti pogled
Spustoši onijeh, dunu s daleka mlak povjetárac
I roj pahulja snježnih s drvétâ na uhodu stresa
Pa ih rastopi njemu na glavi. – On stade. Oko njeg
Nešto se zbivalo. Ču se trijèskânje, krhanje leda.
Negdje u selu je nekom pijètao zakukurieko,
A u obližnjoj bari žubòrî, pod korom žveči,
Ko da se kamen spustio niz nju.
I Črt promrmlja: Okle taj vjetar? I zašto je uštap
Okrunio baš sada na vedrim nebesima čelo
Oblakom? Čemu taj lomot i krhanje? Čemu taj žubor
Ispod ledenih kora?
Zar je nevidjen jučer došuljao s visa se Stojan
U lug, da snuje borbe? –
Išao otac Bijesóvâ uz rieku. – Slušao sada
Kako pucaju ploče, a sante što kamenje nose
Ruše vodi se na dno želéći probiti nadvor.
Lajali psi su u selu na žamore s brda i s rieke.
Pjetlovski glasovi sad se u jedno slievahu. Cielo
Šaš-polje šuštalo. Negdje oklizao  s kućnog se krova
Snijeg; mjesec je, nizak na obzoru, gledo
Mrka, nepomična Črta,
Iza njegovih ledja još dušu gradeći sjenu.
            Nevid je motrio kako na medji poljane
Zrenik je počeo da se svijètli. Trgnu se. Tamo,
Gdje je na istoku prvo praskòzôrje dizalo niže
Koprene Noći, maknu se naglo, želkjan da jednom
Pred Zorom stane oči u ȍči,
Željan da istrgne s njene blistave kose
Od zlata krunu.
I Črt Kazbeka stignu k vrhuncu. – Kaspijskim morem
Titralo svietlo. Gorjeli humi
Rujom sve jačim, na nebu blijèdjele zadnje su zviezde.
Veselim mrmorom Halys valjao vale.
Šuštale šume. Čekala gora i ravan
Osvit nebeske kćeri.
Obavijeno maglom promatralo crno je boštvo
S one hladne visine kao sa istočna gorja
Silazi svjetlosti rieka na igalo, kako
Oblakâ stado rumeno nebesima prolazi, vjetrić,
Koji u gaju se netom probudio od sna mu zimskog,
Najtanjim granama trese. Slušalo valova žubor.
Gledalo kako se Ona pokazala bliešteći s visa
Veselim očima, s krunom na kosi u sjaju.
Motrio Nevid je njene laktove, obraze, usta,
Nebeskog cvijeta čašku.
Kako dignuti ruku na čȅdo božansko?
Kako da s pramova njenih istrgne krunu
Što joj darovao Suvid još od onda kad majka je dove,
Proljetni u dan, u rajske dvore,
Pa se prvog puta pokazala ocu nebeskom
Pod krošnjom Dafine stabla?
            Nevid navali na nju stog magle i zavitla njime.
Ciku djevojka; jačim svijètlom sva zatrepèri
Dignuvši zublju što gori.
Zasja Kazbek i Kavkaz. Al vladar Golèča
Pomuti Kaspijsku vodu, i hlapove digne, i nebo
Oblacima zagrnu. A Zora viknu:
Dragane, gdje si? Baš danas ti oklievaš. Konjic te čeka.
Žuri se! Kao još nikad zaželjela ja sam se danas
Razveseliti zemlju; a za mnom je, eto,
Nevid spružio ruku. – Tako je klicala. – Sjajan,
Prosipljuć varnice, rojem iskárâ kruneći glavu,
Konjik Prijezda banu planini na vrhove. Rže
Bielac mu krilati; nosi, na čelu jutarnju zviezdu,
U grivi što mu vijóri sve nemire mladoga dana,
A u glasu svu radost života koji se budi
U čas novoga jutra.
Oblak se čitavi rasu i rasplinu. – Zalud je kušo
Nevid navaliti, svietlu razdèrati blistave predje.
Slîjep od sjaja, biesan od nemoći, trgnu natràškê;
Spuzne niz proplanak; sidje u klanac, u lug se sakri.
Ovit maglama, ričuć ko zvijer što hajka je goni,
Krenu golečkoj kuli.
Prijezda uz Zoru mladu medjùtim prodje vedrinom
U dô, u ponor i u sve što mrakom se krije
Zrakom ciljati poče ko strielama gladeć s visoka
Smrznute vode. A kada na najvišu stazu
Uspe se pȕčine vedre, on vidje kako se Navu
Biela otvaraju vrata, i Stojan uz Zlatu
Stoji na pragu ko sunce.
Spušto se Stojan, Suvida porod, sa plavetna svoda.
Pred njim nosio vjetar dah mirisni s navskih poljana;
Pod njim, na zemlji, je more
Šumjelo ko da i ono junaku se rajskom veseli.
Silazio je Stojan sve brže, dok nogom božanskom
Prašinu dirnu zemaljsku. – Osjeti zemlja
Dodir. Popuca kora na potoku; grana otrésa
Snieg, a vesela srca izadje zemnik da sunčev
Tračak mu cjelune čelo.
            Zlata u obližnju šumu boga povede:
Stojane – reče – eto, i pod ledom nikla je trava
Tvoja gdje ugazi noga. Gledaj, na granama púpi.
Kada ćeš rušiti grdno djelo Bjesóvâ?
Kad će iznova zemlja, novim se pokrivši sagom,
Postati baštom u kojoj će pjevati Vesna?
Kad će Živana majka dijȅliti ljudima opet
Darove, davati mlieko iz dȍjâkâ svojih? –
A njoj odvrati nato strijèlac nebeski:
Zlata, teško me čeka naprezanje. Nevida, Ale,
Balačka, Mrakoča, Džinâ silesije i mnogih Jada
Diže se tamo na sjèveru kula_
U prah rušit je moram. Slaba još desna je moja,
A san vjedje mi sklapa. Čekaj da opet ojàčâ
Mišica, i san da mine. Vidjet ćeš Stojan tada
Kako se diže na tvrdjavu njima.
Zlata, u tvom ću krilu drijèmati, časak
Dok mi ustanku dodje. –
                                                I bog u lugu
Legne do djevojke. – Muk i tišina. Stojan je spavo.
Al pod njime se nova zelenjela trava, s dalekih
Krajeva lietale ptice; nosio potok
Komade leda u korito rieke;
Vjetrić je granama golim zanjihavši javljao stablu
Kako doskòra će opet procàvtjeti njemu na vrhu
Cviet što mu lani usàhnu.